Call Us
086-3645262
Opening Time
09:00 - 18:00
Email Us
webmaster@smilephp.com
 
Menu
Smilephp.com ลักษณะของเว็บไซต์แต่ละประเภทเพื่อการเลือกให้เหมาะสมกับตัวเอง

แชร์ :

ลักษณะของเว็บไซต์แต่ละประเภท เพื่อการเลือกให้เหมาะสมกับตัวเอง

เว็บไซต์มีด้วยกันหลายแบบ  ขอแยกแบบง่าย ๆ โดยผมจะแยกออกเป็นประเภทดังนี้
  1. แบบ Presentation  เป็นเว็บประเภทบรรยายข้อความ แสดงภาพ มีข้อมูลตัวหนังสือ เกี่ยวกับบริษัท ห้างร้าน รายละเอียดสินค้า หรือบริการ หรืออาจเป็นเนื้อหาที่เกียวกับเว็บนั้น และแสดงภาพประกอบ
  2. แบบ Database เว็บประเภทนี้นิยมใช้ในกรณีที่มีข้อมูลมาก ต้องการจัดลำดับ การเรียง การค้นหาอย่างเป็นละเอียด โดยเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเพื่อง่ายต่อการใช้งาน เช่น เว็บบอร์ด ระบบสมาชิก  E-commerce  ฯลฯ  เว็บประเภทนี้สามารถอัพเดตได้ในกรณีที่มีการเขียนโปรแกรม Backend ไว้ให้ด้วย  ความสามารถของระบบจะค่อนข้างเหมาะสมกับการทำธุรกิจบนเว็บไซต์ เช่น การค้นหาสินค้าตามที่กำหนด หรือ คำนวณราคา สั่งซื้อของ
การเลือกใช้งานก็แล้วแต่ความเหมาะสมของเว็บ  ซึ่งราคาของเว็บ Database จะสูงกว่าแบบ Presentation โดยปรกติ  แต่ถ้า Presentation ด้วย Flash อาจมีราคาสูงกว่าได้  ลองปรึกษากับผู้ที่คุณใช้บริการว่าแบบใดเหมาะสมกับเว็บคุณ
 
 
By Smilephp.com
Knowledge Corner Staff


บทความสงวนลิขสิทธิ์นะครับ ห้าม copy ไป หรือนำไปเผยแพร่ดัดแปลง